กล่องอาหาร 1 ช่อง PP(1000ml)+ฝา

Attribute:

SKU : PLU 2092

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ กว้าง 11 x ยาว 16.5 x สูง 7cm.

Share

PLU 2092
SIZE (cm.)WIDTH (W)LENGTH (L)HEIGHT (H)CAPACITY (ml.)
1116.571000
วัสดุ (MATERIAL)         : PP(thermo)
บรรจุห่อละ (PCS/PACK)  :    25 ชิ้น
บรรจุลังละ (PACK/BOX) :    20 ห่อ
ราคา (PRICE/PACK)      :    90 บาท/ห่อ