กล่องอาหาร 1 ช่อง pp (500ml)+ฝา

Attribute:

SKU : PLU 2090

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ กว้าง 11 x ยาว 16.5 x สูง 4cm.

Share

PLU 2090
SIZE (cm.)WIDTH (W)LENGTH (L)HEIGHT (H)CAPACITY (ml.)
1116.54500
วัสดุ(MATERIAL): PP(thermo)
บรรจุห่อละ (PCS/PACK): 25 ชิ้น
บรรจุลังละ(PACK/BOX): 20 ห่อ
ราคา(PRICE/PACK): 72 บาท/ห่อ