ฝาเรียบเจาะบาก(T-85)(TL)

Attribute:

SKU : PLU 1517

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 9 x สูง 1 cm

Share

PLU 1517
SIZE (cm.)DIAMETERHEIGHT (H)
91
วัสดุ (MATERIAL): -
บรรจุห่อละ (PCS/PACK): 100 ชิ้น
บรรจุลังละ (PACK/BOX) : 20 ห่อ
ราคา (PRICE/PACK): 27 บาท/ห่อ 
ฝาเรียบเจาะบาก(T-85)(TL) : ฝาปิดถ้วยน้ำดื่มพลาสติก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 91 mm (เฉพาะสินค้าตามรหัสที่ระบุไว้เท่านั้น)