แก้วน้ำ 8 oz. INSULATED CUP ขาว ใช้คู่กับฝา รหัส 9349

Attribute:

SKU : PLU 9348

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 8 x ฐาน 5.5 x สูง 8.7 cm.

Share

PLU 9348
SIZE (cm.)DIAMETERHEIGHT (H)CAPACITY (oz.)
88.78
5.5
วัสดุ (MATERIAL): กระดาษหุ้มฉนวนกันความร้อน
บรรจุห่อละ (PCS/PACK): 50 ชิ้น
บรรจุลังละ (PACK/BOX): 20 ห่อ
ราคา (PRICE/PACK): 135 บาท/ห่อ