แก้ว PP ใส เรียบ 20 oz. ปาก 90 mm. พิมพ์

Attribute:

SKU : PLU 2889

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 90mm, ก้น 6cm, สูง 14.8cm

Share

PLU 2889
SIZE (cm.)DIAMETERHEIGHT (H)CAPACITY (oz.)
A914.820
B6
วัสดุ (MATERIAL): PP
บรรจุห่อละ (PIECE/PACK): 50 ชิ้น
บรรจุลังละ  (PACK/BOX): 20 ห่อ
ราคา (PRICE/PACK): 35 บาท / ห่อ