Bio เยื่อไผ่ชุดภาชนะปิ้งย่าง&ชาบู FT03

Attribute:

SKU : PLU 8885

1 ห่อมี 16 ชิ้นมี ถาด 1 ชิ้น / แก้ว 3 ชิ้น / ถ้วยน้ำจิ้ม 3 ชิ้น / จาน 3 ชิ้น / ตะเกียบ 3 ชิ้น / ช้อน 3 ชิ้น | 1 ลังมี 36 ห่อ

Share

PLU 8885  Bio เยื่อไผ่ชุดภาชนะปิ้งย่าง&ชาบู FT03
SIZE (cm)WIDTH (W)LENGTH (L)HEIGHT (H)
13.5194.9
 3.517  -
SIZE (cm)DIAMETERHEIGHT (H)
A89.2 
B 5
A11.54.5 
B 6.5
A163.5 
B10.5 
SIZE (cm)DIAMETERLENGTH (L)
0.5  21.7
วัสดุ (MATERIAL): เยื่อไผ่
บรรจุห่อละ (PCS/PACK): 16 ชิ้น
บรรจุลังละ (PACK/BOX): 36 ห่อ
ราคา (PRICE/PACK): 45 บาท/ห่อ  

การใช้งาน

  • เข้าไมโครเวฟเพื่ออุ่นอาหารได้ เฉพาะตัวกล่อง
  • หลีกเลี่ยงการวางใกล้เปลวไฟ
  • ตัวกล่องย่อยสลายได้ตามธรรมชาติเมื่อทิ้ง

 

 

Unipakcentershop website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy