ถ้วยกระดาษ 16 oz ลาย BEE เขียวใบไม้

Attribute:

SKU : PLU 1826

Share

PLU 1826
SIZE (cm.)DIAMETERHEIGHT (H)CAPACITY (oz.)
A912.516
B6.5
วัสดุ (MATERIAL): กระดาษ
บรรจุห่อละ (PCS/PACK): 50 ชิ้น
บรรจุลังละ (PACK/BOX) : 20 ห่อ
ราคา (PRICE/PACK): 75 บาท / ห่อ