ถ้วยกระดาษคราฟ (S) + ฝา PP 750 ml

Attribute:

SKU : PLU 1651

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 11 ห่อ ปาก 15 x ฐาน 12.5 x สูง 6 cm

Share

PLU 1651
SIZE (cm.)DIAMETERHEIGHT (H)CAPACITY (ml)
A156750
B12.5
วัสดุ (MATERIAL): กระดาษคราฟ
บรรจุห่อละ (PCS/PACK) : 25 ชิ้น
บรรจุลังละ (PACK/BOX): 11 ห่อ 
ราคา (PRICE/PACK): 130 บาท/ห่อ