ชามเยื่อไม้ (เยื่อกระดาษคราฟท์) 500 cc

Attribute:

SKU : PLU 9481

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ, ขนาด ปาก 13 x ฐาน 11 x สูง 5.5 cm.

Share

PLU 9481 ชามเยื่อไม้ (เยื่อกระดาษคราฟท์) 500 cc
SIZE (cm.)DIAMETERHEIGHT (H)CAPACITY (cc.)
A135.5500
B11
วัสดุ (MATERIAL): เยื่อไม้ (เยื่อกระดาษคร้าฟท์)
บรรจุห่อละ (PCS/PACK) : 50 ชิ้น
บรรจุลังละ (PACK/BOX): 12 ห่อ 
ราคา (PRICE/PACK): 80 บาท/ห่อ