ถุงซิปล็อคใส 15x22 cm. ก้น 4 cm.

Attribute:

SKU : PLU 10592

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ | กว้าง 4 x ยาว 15 x สูง 22 cm.

Share

PLU 10592
SIZE (cm.)WIDTH (W)LINGTH (L)HEIGHT (H)
41522
วัสดุ (MATERIAL): -
บรรจุห่อละ (PCS/PACK): 100 ชิ้น
บรรจุลังละ (PACK/BOX) : 10 ห่อ
ราคา (PRICE/PACK): 300 บาท/ห่อ