๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช

Last updated: 25 Oct 2022  |  141 Views  | 

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕
วันคล้ายวันสรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ยูนิแพค เซ็นเตอร์ จำกัด

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy