PAPER BOX : กล่องกระดาษ

New

PLU 1677

1 ห่อมี 10 ชิ้น | กว้าง 20.5 x ยาว 35.0 x สูง 7.0 cm

฿ 125 ฿ 125
New

PLU 1676

1 ห่อมี 10 ชิ้น | กว้าง 25.0 x ยาว 29.5 x สูง 8.0 cm

฿ 165 ฿ 165
New

PLU 1675

1 ห่อมี 10 ชิ้น | กว้าง 17.0 x ยาว 25.0 x สูง 9.0 cm

฿ 134 ฿ 134
New

PLU 1674

1 ห่อมี 10 ชิ้น | กว้าง 18.0 x ยาว 25.0 x สูง 7.0 cm

฿ 120 ฿ 120
New

PLU 1673

1 ห่อมี 10 ชิ้น | กว้าง 14.0 x ยาว 20.5 x สูง 6.0 cm

฿ 100 ฿ 100
New

PLU 1657

1 ห่อมี 50 ชิ้น | กว้าง 14.0 x ยาว 20.5 x สูง 5.0 cm

฿ 278 ฿ 278
New

PLU 1656

1 ห่อมี 50 ชิ้น | กว้าง 13.0 x ยาว 17.0 x สูง 4.5 cm

฿ 230 ฿ 230
New

PLU 1655

1 ห่อมี 50 ชิ้น | กว้าง 10.5 x ยาว 16.5 x สูง 4.0 cm

฿ 168 ฿ 168
New

PLU 1663

1 ห่อมี 50 ชุด | กว้าง 14.0 x ยาว 20.0 x สูง 5.0 cm

฿ 374 ฿ 374
New

PLU 1662

1 ห่อมี 50 ชุด | กว้าง 13.5 x ยาว 17.0 x สูง 4.5 cm

฿ 358 ฿ 358
New

PLU 1658

1 ห่อมี 50 ชุด | กว้าง 13.0 x ยาว 17.0 x สูง 4.5 cm

฿ 335 ฿ 335
New

PLU 1659

1 ห่อมี 50 ชุด | กว้าง 14.0 x ยาว 20.0 x สูง 5.0 cm

฿ 348 ฿ 348
New

PLU 1660

1 ห่อมี 50 ชุด | กว้าง 15.0 x ยาว 21.0 x สูง 5.5 cm

฿ 370 ฿ 370
New

PLU 1661

1 ห่อมี 50 ชุด | กว้าง 16.5 x ยาว 22.0 x สูง 6.5 cm

฿ 435 ฿ 435
New

PLU 1667

1 ห่อมี 50 ชุด | กว้าง 8.5 x ยาว 19.0 x 6.0 สูง cm

฿ 330 ฿ 330
New

PLU 1666

1 ห่อมี 50 ชุด | กว้าง 8.5 x ยาว 19.0 x 6.0 สูง cm

฿ 330 ฿ 330
New

PLU 1665

1 ห่อมี 50 ชุด | กว้าง 12.5 x ยาว 14.0 x สูง 6.0 cm

฿ 330 ฿ 330
New

PLU 1664

1 ห่อมี 50 ชุด | กว้าง 12.5 x ยาว 14.0 x สูง 6.0 cm

฿ 330 ฿ 330

PLU 8711

1 ห่อมี 10 ชิ้น | กว้าง 18.5 x ยาว 18.5 x สูง 4 cm

฿ 95 ฿ 95

PLU 8712

1 ห่อมี 10 ชิ้น | กว้าง 23.6 x ยาว 24.2 x สูง 4 cm

฿ 110 ฿ 110

PLU 8713

1 ห่อมี 10 ชิ้น | กว้าง 33.4 x ยาว 33.4 x สูง 5.2 cm

฿ 130 ฿ 130
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ This website uses cookies to increase the efficiency and good experience of the website. Privacy Policy