Zip lock clear front/craft bag : ถุงซิปล็อคหน้าใสหลังคราฟ

PLU 10603

1 ห่อมี 100 ชิ้น | กว้าง 18 x ยาว 26 x ก้น 4 cm

฿ 520 ฿ 520

PLU 10602

1 ห่อมี 100 ชิ้น | กว้าง 16 x ยาว 24 x ก้น 4 cm

฿ 450 ฿ 450

PLU 10601

1 ห่อมี 100 ชิ้น | กว้าง 14 x ยาว 20 x ก้น 4 cm

฿ 370 ฿ 370

PLU 10590

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ | กว้าง 18 x ยาว 26 x ก้น 4 cm

฿ 560 ฿ 560

PLU 10588

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ | กว้าง 17 x ยาว 24 x ก้น 4 cm

฿ 500 ฿ 500

PLU 10587

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ | กว้าง 16 x ยาว 22 x ก้น 4 cm

฿ 460 ฿ 460

PLU 10586

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ | กว้าง 12 x ยาว 20 x ก้น 4 cm

฿ 360 ฿ 360
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ Privacy Policy