GPPS Cup : แก้วน้ำดื่ม GPPS

PLU 1103

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 9.8 สูง 14.5 cm

฿ 115 ฿ 115

PLU 1102

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 9.8 cm x สูง 12 cm

฿ 92 ฿ 92
฿ 70 ฿ 70 -24%

PLU 1039

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 85mm, ก้น 5cm, สูง 12cm

฿ 89 ฿ 89

PLU 1063

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 95mm, ก้น 5.5cm, สูง 12.5cm

฿ 109 ฿ 109

PLU 1023

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ ปาก 75mm, ก้น 4.5cm, สูง 10cm

฿ 57 ฿ 57

PLU 1013

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ ปาก 75mm, ก้น 4.7cm, สูง 8.8cm

฿ 50 ฿ 50

PLU 1042

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 9.5 x ก้น 6.2 x สูง 13 cm

฿ 119 ฿ 119

PLU 3060

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดปาก Dia. 9.5 x ก้น Dia. 7 x สูง 7.8 cm

฿ 115 ฿ 115

PLU 3007

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 8.5 x ฐาน 7 x สูง 6 cm

฿ 78 ฿ 78

PLU 3058

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 9.5 x ก้น 7.7 x สูง 5.5 cm

฿ 90 ฿ 90

PLU 3008

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 9.5 x ก้น 6.4 x สูง 8 cm

฿ 90 ฿ 90
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ Privacy Policy