PAPER BAG : ถุงกระดาษ

New

PLU 8715

1 ห่อมี 10 ชิ้น | ขนาดกว้าง 13 x ยาว 19 x สูง 21 cm

฿ 54 ฿ 54
Pre-Order

PLU 8717

1 ห่อมี 10 ชิ้น | ความหนา 23x กว้าง 15 x สูง 23.5 cm

฿ 65 ฿ 65
Out of stock
New

PLU 8719

1 ห่อมี 10 ชิ้น | ความหนา 28x กว้าง 21 x สูง 23.5 cm

฿ 125 ฿ 125

PLU 8359

1 ห่อมี 100 ชิ้น | ความหนา 8 x กว้าง 13 x สูง 18 cm

฿ 100 ฿ 100

PLU 8395

1 ห่อมี 1 ก.ก. | กว้าง 30 x ยาว 30 cm

฿ 70 ฿ 70

PLU 8702

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 5 ห่อ กว้าง 24.0 x ยาว 22.0 x สูง 26.0 cm

฿ 260 ฿ 260
Out of stock

PLU 8369

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ | กว้าง 12.0 x ยาว 19.0 x สูง 4.0 cm.

฿ 90 ฿ 90

PLU 8368

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ | กว้าง 10.0 x ยาว 15.0 x สูง 3.0 cm.

฿ 75 ฿ 75

PLU 8384

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ | กว้าง 26.2 x ยาว 27.3 cm.

฿ 132 ฿ 132

PLU 8365

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ | กว้าง 12.0 x ยาว 5.0 x สูง 17.0 cm.

฿ 135 ฿ 135

PLU 8366

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ | กว้าง 13.0 x ยาว 8.0 x สูง 22.0 cm.

฿ 170 ฿ 170

PLU 8373

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ | ขนาด กว้าง 13 x สูง 21 x ความหนา 7 cm.

฿ 120 ฿ 120

PLU 8364

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ | กว้าง 15.0 x ยาว 9.0 x สูง 27.0 cm.

฿ 200 ฿ 200

PLU 8370

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ | ขนาด กว้าง 13 x สูง 21 x ความหนา 7 cm.

฿ 115 ฿ 115

PLU 8362

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ | กว้าง 12.0 x ยาว 5.0 x สูง 17.0 cm.

฿ 125 ฿ 125

PLU 8710

1 ห่อมี 50 ชิ้น 1 ลังมี 10 ห่อ | กว้าง 13.0 x  สูง 18.5  x หนา 8.0 cm.

฿ 70 ฿ 70

PLU 8371

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ | กว้าง 10.0 x ยาว 15.0 x สูง 3.0 cm.

฿ 80 ฿ 80

PLU 8363

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ | กว้าง 13.0 x ยาว 8.0 x สูง 22.0 cm.

฿ 160 ฿ 160
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ Privacy Policy