2_8กระดาษรองเค้ก

PLU 10940

1 ห่อมี 1ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 6.3 x ยาว 7.0 cm

฿ 350 ฿ 350

PLU 10933

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 30.0 x ยาว 40.0 cm.

฿ 90 ฿ 90

PLU 10932

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 25.0 x ยาว 37.0 cm.

฿ 75 ฿ 75

PLU 10931

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 20.0 x ยาว 30.0 cm

฿ 55 ฿ 55

PLU 10930

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 26.0 x ยาว 35.0 cm.

฿ 80 ฿ 80

PLU 10928

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 22.0 x ยาว 31.0 cm

฿ 55 ฿ 55

PLU 10926

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว

฿ 60 ฿ 60

PLU 10925

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว

฿ 42 ฿ 42

PLU 10924

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว

฿ 32 ฿ 32
New

PLU 8018

1 ห่อมี 250 ชิ้น 1 ลังมี 8 ห่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 นิ้ว

฿ 65 ฿ 65

PLU 8017

1 ห่อมี 250 ชิ้น 1 ลังมี 8 ห่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว

฿ 58 ฿ 58

PLU 8042

1 ห่อมี 500 ชิ้น 1 ลังมี 8 ห่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 8.0 cm.

฿ 260 ฿ 260

PLU 8028

1 ห่อมี 250 ชิ้น | 1 ลังมี 8 ห่อ, ขนาด Dia. 10 นิ้ว

฿ 170 ฿ 170

PLU 8044

1 ห่อมี 1 ชิ้น | 1 ลังมี 24 ห่อ, หน้ากว้าง 30 cm x ยาว 750 cm

฿ 48 ฿ 48

PLU 8041

1 ห่อมี 1 ชิ้น 1 ลังมี 24 ห่อ | กว้าง 30 cm. x ยาว 5 m.

฿ 40 ฿ 40

PLU 8027

1 ห่อมี 250 ชิ้น | 1 ลังมี 8 ห่อ, ขนาด Dia. 9.5 นิ้ว

฿ 165 ฿ 165

PLU 8031

1 ห่อมี 250 ชิ้น | 1 ลังมี 8 ห่อ, ขนาด กว้าง 6.5 x ยาว 9 นิ้ว

฿ 135 ฿ 135

PLU 8025

1 ห่อมี 250 ชิ้น 1 ลังมี 8 ห่อ, ขนาด Dia. 8.5 นิ้ว

฿ 135 ฿ 135

PLU 8037

1 ห่อมี 250 ชิ้น | 1 ลังมี 8 ห่อ, ขนาด Dia. 12 นิ้ว

฿ 260 ฿ 260

PLU 8020

1 ห่อมี 250 ชิ้น | 1 ลังมี 8 ห่อ, ขนาด Dia. 5.5 นิ้ว

฿ 78 ฿ 78

PLU 8021

1 ห่อมี 250 ชิ้น | 1 ลังมี 8 ห่อ, ขนาด Dia. 6 นิ้ว

฿ 85 ฿ 85

PLU 8015

1 ห่อมี 10 ชิ้น 1 ลังมี 10 ห่อ | กว้าง 23.5 x ยาว 23.5 cm.

฿ 30 ฿ 30

PLU 8022

1 ห่อมี 250 ชิ้น 1 ลังมี 8 ห่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 6.5 นิ้ว

฿ 95 ฿ 95

PLU 8016

1 ห่อมี 10 ชิ้น 1 ลังมี 10 ห่อ | กว้าง 26.5 x ยาว 26.5 cm.

฿ 35 ฿ 35

PLU 8014

1 ห่อมี 10 ชิ้น 1 ลังมี 10 ห่อ | กว้าง 15.5 x ยาว 15.5 cm.

฿ 25 ฿ 25

PLU 8023

1 ห่อมี 250 ชิ้น | 1 ลังมี 8 ห่อ, ขนาด Dia. 7.5 นิ้ว

฿ 115 ฿ 115

PLU 8019

1 ห่อมี 250 ชิ้น | 1 ลังมี 8 ห่อ, ขนาด Dia. 5 นิ้ว

฿ 70 ฿ 70
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy