2_5กล่องเบเกอรี่สี

PLU 4509

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 32 ห่อ, ขนาดกล่อง 12 x 12 x 3.5 cm

฿ 137 ฿ 137

PLU 2595

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 6.5 x ฐาน 5.5 x สูง 6.5 cm

฿ 135 ฿ 135

PLU 8273

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 26 x สูง 8.5 cm

฿ 200 ฿ 200

PLU 8272

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 22 x สูง 8.5 cm

฿ 185 ฿ 185

PLU 8270

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 18 x สูง 8.5 cm

฿ 135 ฿ 135

PLU 8288

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 9.5 x ยาว 13 x สูง 8.5 cm

฿ 188 ฿ 188

PLU 4469

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 7 ห่อ | กว้าง 11.5 x ยาว 11.5 x สูง 6 cm

฿ 180 ฿ 180

PLU 4470

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 4 ห่อ, ขนาด กว้าง 14.5 x ยาว 14.5 x สูง 8.0 cm

฿ 300 ฿ 300

PLU 4504

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 9 ห่อ, ขนาด กว้าง 10 x ยาว 13 x สูง 3.5 cm

฿ 260 ฿ 260

PLU 4467

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาดกว้าง 10.0 x ยาว 11.5 x สูง 5.8 cm

฿ 155 ฿ 155

PLU 4505

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 7.6 x ยาว 9.6 x สูง 3 cm

฿ 165 ฿ 165

PLU 4482

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 5.8 x ยาว 10.4 x สูง 4.5 cm

฿ 185 ฿ 185

PLU 4481

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ กว้าง 7 x ยาว 12 x สูง 4.7 cm

฿ 230 ฿ 230

PLU 4484

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 9 x ยาว 12.3 x สูง 7 cm

฿ 72 ฿ 72

PLU 4474

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 9 ห่อ | กว้าง 6.5 x ยาว 15 x สูง 4.5 cm

฿ 230 ฿ 230

PLU 5612

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 30 ห่อ หลุม 4.5x4.5 cm | ยาว 12 cm

฿ 130 ฿ 130
Out of stock

PLU 5611

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 30 ห่อ หลุม 4.5x4.5 cm | ยาว 12 cm

฿ 130 ฿ 130

PLU 5201

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 18 ห่อ กว้าง 12 x ยาว 12 x สูง 3.3 cm

฿ 60 ฿ 60

PLU 4496

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 13 ห่อ กว้าง 12 x ยาว 17.5 x สูง 3.8 cm

฿ 180 ฿ 180

PLU 4460

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด Dia. 10.5 x สูง 6.5 cm

฿ 80 ฿ 80

PLU 4486

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 8 ห่อ, ขนาด Dia.14.5 x สูง 7.5 cm

฿ 135 ฿ 135
New

PLU 8287

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 14 ห่อ กว้าง 8.5 x ยาว 13 x สูง 7 cm

฿ 144 ฿ 144

PLU 8284

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 9.5 x ยาว 13 x สูง 7 cm

฿ 164 ฿ 164

PLU 8286

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 14 ห่อ | ขนาด กว้าง 8.5 x ยาว 13 x สูง 7 cm

฿ 147 ฿ 147

PLU 8289

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 14 ห่อ กว้าง 8.5 x ยาว 13 x สูง 8.5 cm

฿ 180 ฿ 180

PLU 4473

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 6 ห่อ กว้าง 9 x ยาว 16 x สูง 7.5 cm

฿ 190 ฿ 190

PLU 4489

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด กว้าง 10.0 x ยาว 23.5 x สูง 6.8 cm

฿ 155 ฿ 155

PLU 4466

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 22 ห่อ , ขนาด กว้าง 7.0 x ยาว 13.0 x สูง 5.5 cm

฿ 155 ฿ 155

PLU 4479

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 8 ห่อ กว้าง 8.2 x ยาว 14 x สูง 5.5 cm

฿ 130 ฿ 130

PLU 4493

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 8.5 x ยาว 11.5 x สูง 6.5 cm

฿ 120 ฿ 120

PLU 4518

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 6 ห่อ กว้าง 10 x ยาว 13 x สูง 6.5 cm

฿ 165 ฿ 165

PLU 4472

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดกว้าง 16.0 x ยาว 16.0 x สูง 6.0 cm

฿ 305 ฿ 305

PLU 4495

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 11.5 x ยาว 22.5 x สูง 4 cm

฿ 240 ฿ 240
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy