SALAD SANDWICH BOX : กล่องสลัด กล่องแซนวิช กล่องผลไม้

PLU 4125

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาดยาว 13 x กว้าง 13 x สูง 7 cm

฿ 150 ฿ 150
New

PLU 4202

1 ห่อมี 50 ชิ้น | กว้าง 14 x ยาว 18 x สูง 6.3 cm

฿ 145 ฿ 145

PLU 5220

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 15.5 x ยาว 19 x สูง 8.5cm

฿ 190 ฿ 190

PLU 4543

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 16 ห่อ กว้าง 7 x ยาว 7 x สูง 4.5 cm.

฿ 65 ฿ 65

PLU 5577

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด กว้าง 11.0 x ยาว 15.5 x สูง 6.5 cm

฿ 108 ฿ 108

PLU 5211

1 ห่อมี 50 ชิ้น | กว้าง 13.5 x ยาว 18.5 x สูง 7.5 cm.

฿ 320 ฿ 320

PLU 5232

1 ห่อมี 50 ชิ้น | กว้าง 7 x ยาว 15.5 x สูง 8 cm

฿ 80 ฿ 80

PLU8062

1 ห่อมี 50 ชิ้น | กว้าง 15.5 x ยาว 20 x สูง 6.5cm

฿ 340 ฿ 340

PLU 5506

1 ห่อมี 50 ชิ้น | กว้าง 18 x ยาว 18 x สูง 8 cm

฿ 285 ฿ 285

PLU 5505

1 ห่อมี 50 ชิ้น | กว้าง 18 x ยาว 18 x สูง 7 cm

฿ 280 ฿ 280

PLU 5219

1 ห่อมี 50 ชิ้น | กว้าง 10.3 x ยาว 13.8 x สูง 5.5 cm.

฿ 160 ฿ 160

PLU 4306

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 6 ห่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 17.8 x สูง 7.4 cm.

฿ 185 ฿ 185

PLU 5206

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 6 ห่อ กว้าง 12 x ยาว 18 x สูง 8 cm

฿ 245 ฿ 245

PLU 5028

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ ยาว 14.5 x กว้าง 4 x สูง 10.5cm

฿ 210 ฿ 210

PLU 5022

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 4.5 x ยาว 14 x สูง 10 cm

฿ 160 ฿ 160

PLU 5023

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 9 x ยาว 17 x สูง 12 cm

฿ 220 ฿ 220

PLU 5029

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 9.3 x ยาว12.5 x สูง 12.5 cm

฿ 185 ฿ 185

PLU 5070

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 16 ห่อ กว้าง 11.5 x ยาว 17.5 x สูง 5.5 cm

฿ 180 ฿ 180

PLU 4109

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 6 ห่อ ฝา 16.5 x ก้น 14.5 x สูง 9 cm

฿ 350 ฿ 350

PLU 4111

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 6 ห่อ ปาก 16 x ก้น 14.5 x สูง 10.5cm

฿ 400 ฿ 400
Pre-Order

PLU 5169

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 16 ห่อ กว้าง 11.5 x ยาว 17.5 x สูง 4.5 cm (สั่งผลิตขั้นต่ำ 3 ลัง)

฿ 180 ฿ 180
Out of stock

PLU 5171

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 12 x ยาว 16 x สูง 5 cm

฿ 210 ฿ 210

PLU 5207

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 6 ห่อ กว้าง 15.5 x ยาว 19 x สูง 5.5 cm

฿ 260 ฿ 260

PLU 8900

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 6 ห่อ ปาก 14.3 x ก้น 12 x สูง 8 cm

฿ 160 ฿ 160

PLU 8047

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ ปาก 12 x ก้น 10 x สูง 4 cm

฿ 125 ฿ 125
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ Privacy Policy