กล่องแซนด์วิช (Sandwich Boxes)

PLU 4543

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 16 ห่อ ยาว 7 x กว้าง 7 x สูง 4.5 cm.

฿ 65 ฿ 65

PLU 5232

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 34 ห่อ, ยาว 15.5 x กว้าง 7 x สูง 8cm

฿ 80 ฿ 80

PLU 5022

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ ยาว 14 x กว้าง 4.5 x สูง 10cm

฿ 160 ฿ 160

PLU 5023

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ ยาว 17 x กว้าง 9 x สูง 12cm

฿ 220 ฿ 220

PLU 5028

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ ยาว 14.5 x กว้าง 4 x สูง 10.5cm

฿ 210 ฿ 210

PLU 5029

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ ยาว 9.3 x กว้าง 12.5 x สูง 12.5cm

฿ 185 ฿ 185