กล่องอาหาร 2 ช่อง

New

PLU 2565

1 ห่อมี 25 ชิ้น | กว้าง 13 x ยาว 19 x สูง 4.5 cm

฿ 195 ฿ 195
New

PLU 2564

1 ห่อมี 25 ชิ้น | กว้าง 13 x ยาว 19 x สูง 4.5 cm

฿ 195 ฿ 195
New

PLU 2563

1 ห่อมี 25 ชิ้น | กว้าง 13 x ยาว 19 x สูง 4.5 cm

฿ 195 ฿ 195

PLU 2087

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ ขนาดกว้าง 11.0 x ยาว 16.5 x สูง 7.5 cm

฿ 70 ฿ 70

PLU 2121

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 12.0 x ยาว 18.0 x สูง 4.3 cm

฿ 85 ฿ 85

PLU 2120

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 12.0 x ยาว 18.0 x สูง 4.3 cm

฿ 85 ฿ 85

PLU 2095

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 13.5 x ยาว 18.0 x สูง 6.2 cm

฿ 65 ฿ 65

PLU 2097

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ กว้าง 12.0 x ยาว 17.0 x สูง 4.0 cm

฿ 75 ฿ 75

PLU 2098

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ กว้าง 11.5 x ยาว 17.5 x สูง 5.5 cm

฿ 82 ฿ 82

PLU 2115

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาดกว้าง 12.5 x ยาว 18.5 x สูง 4.5 cm

฿ 165 ฿ 165

PLU 2470

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 12.5 x ยาว 18.5 x สูง 4.5 cm

฿ 130 ฿ 130

PLU 2472

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 12.5 x ยาว 18.5 x สูง 4.5 cm

฿ 130 ฿ 130

PLU 7203

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 12.0 x ยาว 18.0 x สูง 4.0 cm

฿ 95 ฿ 95
฿ 85 ฿ 85 -11%

PLU 7204

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 12.0 x ยาว 18.0 x สูง 4.0 cm

฿ 100 ฿ 100

PLU 9187

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ขนาดกว้าง 14 cm x ยาว 19 cm x สูง 5 cm

฿ 65 ฿ 65