l
l
l
l
l
 
Main Menu
About Unipak
Product
- ถ้วยกระดาษ/กระดาษอื่นๆ
- บรรจุภัณฑ์แก้ว
- บรรจุภัณฑ์พลาสติก
- บรรจุภัณฑ์โลหะ
- สินค้าอื่นๆและสั่งทำ
Special Promotion
Showroom
Contact Us
Special Promotion!!
About Unipak

01.jpg
 
05.png
 Click for English             
 
         บริษัท
ยูนิแพค เซ็นเตอร์ จำกัด  เป็นบริษัทผู้จัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์อาหารและ
เครื่องดื่มครบวงจรรายแรก ภายใต้เครื่องหมายการค้า  PAK  CENTER  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปลายปี 2540  โดย
" คุณสมัย ศรีไพศาลเจริญ" ผู้มีเจตนารมณ์เพื่อให้ธุรกิจ  SMEs  ของคนไทยได้มีโอกาสใช้บรรจุภัณฑ์
ในระยะเริ่มต้นของธุรกิจในปริมาณไม่มาก  แต่เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพ  ความสวยงาม  และ ความทันสมัย
ระดับสากล เหมาะสมกับการใช้งานโดยยึดหลักการว่า 
 
"คัดสรรบรรจุภัณฑ์ ครบครัน เพื่อคุณ" 

                       บริษัท ยูนิแพค เซ็นเตอร์ จำกัด  เริ่มต้นด้วยการขายบรรจุภัณฑ์อาหารและ
เครื่องดื่มประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง  เช่น  ถ้วยน้ำกระดาษ,ถ้วยน้ำพลาสติก (PP,PS,GPPS,PET,K-RESIN) ,
ถ้วยกาแฟ,กล่องอาหาร,กล่องสลัด,กระปุกน้ำพริก,กล่องเบเกอรี่,ขวดแก้ว,กล่องคุกกี้โลหะ,อลูมิเนียม
ฟลอยล์,ถุงบูติก,กระดาษทิชชู ฯลฯ  ทั้งยังรับสั่งผลิตออกแบบผลิตภัณฑ์ตามที่ต้องการและต่อมาได้เพิ่ม
ผลิตภัณฑ์ในหมวดเครื่องสำอางค์ เช่น กระปุกครีม,ขวดสำหรับใส่สบู่เหลวและอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งสะดวก
สบายด้วยระบบการจัดซื้อ จัดส่ง และการชำระเงิน ที่รวดเร็ว ทันสมัย
                  ปัจจุบัน บริษัท ยูนิแพค เซ็นเตอร์ จำกัด  มีอาคารสำนักงานใหญ่อยู่ที่ 99/3 หมู่ 15 
ถ.บางม่วง-บางคูลัด(วัดพระเงิน) ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีสถานที่ให้บริการกว้าง
ขวางจอดรถสะดวกมีระบบคอมพิวเตอร์อันทันสมัยช่วยจัดระบบในการสั่งซื้อสินค้าให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
รวดเร็วตรงต่อเวลาสอดคล้องกับการจัดระบบการขนส่งและมีศูนย์จำหน่ายที่วิภาวดีรังสิต 60 กรุงเทพมหานคร พร้อมกับสาขาที่ให้บริการครอบคลุมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอีก  4  สาขา คือ ร้านบรรจุภัณฑ์ PAK CENTER  สาขา พาราไดซ์ พาร์ค , ร้านบรรจุภัณฑ์  PAK  CENTER  สาขา ดิ อเวนิว แจ้งวัฒนะ ร้านบรรจุภัณฑ์ PAK CENTER สาขา แฮปปี้แลนด์ เซ็นเตอร์ และ ร้านบรรจุภัณฑ์ PAK CENTER สาขา พัทยา-นาเกลือ
 

06.png
                บริษัท ยูนิแพค เซ็นเตอร์ จำกัด  มุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำในการนำเสนอบรรจุภัณฑ์ครบวงจรที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนบนพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี  เพื่อไปสู่เป้าหมายของการเป็น "ทางเลือกอันดับหนึ่งของลูกค้า" ภายใต้หลักการ “สมดุลในความเป็นจริง" โดยมีนโยบายดังนี้

1.นำเสนอบรรจุภัณฑ์ที่มีความหลากหลายด้วยคุณภาพที่ได้มาตรฐานให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
2.
ให้บริการช่องทางการจัดจำหน่ายที่เข้าถึงและสะดวกต่อลูกค้า  รวมถึงการจัดส่งผลิตภัณฑ์ตรงเวลา
3.
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้วยราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพและบริการ
4.
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้สามารถแข่งขันในระยะยาวได้ตลอดเวลา
5.
ออกแบบ วิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม โดดเด่นมีรสนิยม เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง  
6.
สรรหา พัฒนา และรักษาพนักงานที่มีคุณภาพ  ให้มีโอกาสเติบโตก้าวหน้าและได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม
7.
ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีจริยธรรม  บนพื้นฐานของบรรษัทภิบาลที่ดี  ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและพันธมิตรทางธุรกิจทุกกลุ่มของบริษัทอย่างยุติธรรม
8.รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 
07.png
           บริษัท ยูนิแพค เซ็นเตอร์ จำกัด  ขอขอบคุณผู้มีพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในคุณภาพสินค้าและการบริการด้วยดีตลอดมาโดยมีรายชื่อบางส่วนดังนี้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชานูปถัมภ์,บริษัทไทยสกายลาร์ค จำกัด , บริษัทกิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด , บริษัทหนุ่มสาวทัวร์ จำกัด, บริษัทเอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด(มหาชน) , บริษัทมัลลิการ์ อินเตอร์ฟู้ด จำกัด ,บริษัทยัม เรสเทรองคส์ อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย)จำกัด ,บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ,บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด , บริษัทไทยฟูจิย่า จำกัด ,บริษัท แบล็คแคนยอน(ประเทศไทย) จำกัด , โรงพยาบาลเวชธานี , บริษัทสรรพสินค้าตั้งฮั่งเส็ง จำกัด , บริษัทโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง จำกัด , มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า,บริษัทกรุงเทพ-โตคิว สรรพสินค้า จำกัด

 

 

 
Copyright 2008 Unipak Center Company Limited. All Rights Reserved.